Siirtyminen Virve-palvelusta Virve 2-palveluun 31.12.2025 mennessä

Siirtyminen seuraavan vaiheen Virve 2-palveluun on käynnissä. Sen seurauksena kohteissa, joissa edellytetään Virve-viranomaisverkon kuuluvuutta, tulee jatkossa olla myös Virve 2:n kuuluvuus. Tyypillisesti Virve-kuuluvuutta edellyttäviä kohteita on julkiset rakennukset (esim. liiketilat, koulut, hotellit, sairaalat, palvelu-, monitoimitoimi- tai pysäköintitalot), mutta tapauskohtaisesti myös asuintalot korkean rakentamisen tai asuntokorttelin yhteisten autohallien myötä. Viranomaisverkon kuuluvuus pitää varmistaa pakollisissa paloteknillisissä tiloissa, […]

Täytä asiakastyytyväiskysely!

Työmme jälki ja palvelun laatu ovat meille erityisen tärkeitä arvoja, joita haluamme vaalia – Kuulisimmekin mielellämme juuri sinulta miten olemme tässä onnistuneet. Kyselyn avulla pyrimme parantamaan asiakaskokemusta- ja tyytyväisyyttä sekä kehittämään toimintaamme aina asiakkaan etua ajatellen

Sisäantenniverkon ja Virven huomioiminen kohteiden sähkösuunnittelussa

Uuden pelastuslain 109§ voimaantulon myötä sisäpeitto on taattava suuremmissa kiinteistöissä, kuten kauppakeskuksissa, tunneleissa, palvelutaloissa, kouluissa ja yleisötapahtumien tiloissa. Suunnittelemme ja toteutamme Virve-/VIrve 2-verkot (viranomaisradioverkko) Erillisverkkojen ohjeiden ja Virve 2-vaatimusten mukaisesti. Sisäantenniverkot, jossa vaaditaan Virve-verkon kuuluvuus, on mitattava, toteutettava ja rakennettava Erillisverkkojen ohjeiden ja Virve 2-verkkopalveluoperaattorin vaatimusten mukaisesti.  Kohteen sähkösuunnittelun yhteydessä on syytä teettää tarvekartoitus Virve-verkon […]

Miksi sisäkuuluvuutta pitäisi parantaa?

Tilanne on muuttunut uusien verkkosukupolvien kuten 4G:n tai 5G:n tullessa markkinoille. Radioaaltojen ominaisuuksiin kuuluu, että signaalinvoimakkuus laskee vapaassa tilassa taajuuden neliöön. 5G- ja 2G-verkkojen taajuusero on lähes nelinkertainen, joten vapaan tilan vaimennus on yli 15-kertainen 5G:n ja 2G:n välillä. Sinällään osan ongelmasta korjaa mm. parantunut modulointi, diversiteetti ja koodausmetodit, jolloin 4G:ssä ja 5G:ssä riittää huomattavasti […]

Tiukemmin valvotut sisäkuuluvuusvaatimukset ovat huolestuttaneet rakennuttajia

Maankäytön- ja rakennuslain mukaan (MRL 117 j §) asuin-, majoitus- tai työtiloja sisältävän rakennuksen teknisten ratkaisujen on kustannustehokkuus huomioon ottaen mahdollistettava edellytykset matkaviestinten kuuluvuudelle sisätiloissa. Uusissa rakennusluvissa on edellytetty, että matkapuhelimien kuuluvuus tulee todentaa ja siitä on toimitettava selvitys ennen rakennuksen käyttöönottoa ja sisään muuttoa. Heikko sisäkuuluvuus saattaa pitkittää rakennuksen luovutusta asukkaille. Orbion Consultingilla tuotamme […]

Sisäkuuluvuus kannattaa varmistaa peruskorjaushankkeiden yhteydessä

Sisäantenniverkko kannattaa toteuttaa talotekniikan LVIS-päivityksen tai saneerauksen yhteydessä. Kiinteistöt vastaavat itse mobiilikuuluvuudesta sisätiloissa ja oikea-aikainen toteutus alentaa kustannuksia samalla kuin hyvä sisäkuuluvuus lisää asumistyytyväisyyttä, mahdollistaa tilojen monipuolisen käytön ja tuo pelastus- ja viranomaistoiminnalle turvallisen ympäristön.   Suomessa hyödynnetään mobiiliverkkoa yhä ahkerammin varsinkin sisätiloissa, minkä myötä sisäkuuluvuuden merkitys on kasvanut entisestään. Puhelimien käytön lisäksi esimerkiksi älykkäät […]

Tule meille töihin!

Haluatko työskennellä innostavassa työyhteisössä? Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtäväkentän, jossa pääset jatkuvasti tutustumaan mielenkiintoisiin kohteisiin, ja työn merkityksellisyys näkyy konkreettisesti muiden ihmisten arjessa. Pääset luomaan ihmisille ympäristöjä, joissa he voivat kommunikoida mobiiliverkon avulla saumattomasti. Tällä hetkellä meillä ei ole aktiivista hakua tiettyyn tehtävään, mutta voit toki jättää avoimen työhakemuksen. rekry@orbionconsulting.fi

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous