Sisäantenniverkon ja Virven huomioiminen kohteiden sähkösuunnittelussa

Uuden pelastuslain 109§ voimaantulon myötä sisäpeitto on taattava suuremmissa kiinteistöissä, kuten kauppakeskuksissa, tunneleissa, palvelutaloissa, kouluissa ja yleisötapahtumien tiloissa.

Suunnittelemme ja toteutamme Virve-verkon (viranomaisradioverkko) Erillisverkkojen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Sisäantenniverkot, jossa vaaditaan Virve-verkon kuuluvuus, on toteutettava ja rakennettava Erillisverkkojen ohjeiden ja vaatimusten mukaan. Erillisverkot suosittelevat tekemään Virve-verkon sisäverkkototeutukset mobiililaajakaistaverkkoina, jolloin yhteinen sisäantenniverkko sopii kaikille operaattoreille sekä nykyisen Virve-verkon että tulevalle Virve 2.0 -palvelulle.

Kohteen sähkösuunnittelun yhteydessä on syytä teettää tarvekartoitus Virve-verkon peittovaatimuksesta, joka hyväksytetään viranomisilla. Näin varmistetaan Virve-verkon kuuluvuus- ja hyväksyntävaatimukset sisäantenniverkon toteutuksessa.

Orbion tarjoaa sisäantenniverkon toteutukset avain valmiina toteutuksina, sisältäen tarvekartoituksen, toteutussuunnittelun ja lopullisen toteutuksen.

Ylpeänä voimme mainita, että olemme olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Virve-sisäantenniverkon esimerkiksi Kauppakeskus Triplaan, Länsimetroon, Lahden kehätien tunneleihin ja useisiin kouluihin, palvelutaloihin, sairaaloihin ja hotelleihin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous