Kiinteistöjen sisäantenniverkot kokonaispalveluina

Orbionin tarjoama kokonaispalvelu sisältää kaiken rakennuksen kuuluvuuden kartoittamiseen ja parantamiseen liittyvät tekijät. Tarjoamamme kokonaispalvelu sisältää:

  • Sisäkuuluvuuden kartoituksen ja -mittauksen, datanopeuden mittauksen
  • Sisäkuuluvuuden parantamisratkaisun suosituksen ja määrittelyn
  • Sisäantenniverkon esisuunnittelun sisältäen periaatekaavion ja budjetäärisen rakentamiskustannuksen
  • Virve-tarvekartoituslomakkeen laatimisen ja hyväksyttämisen (tarvittaessa)
  • Teleoperaattoreiden osallistumisen selvityksen ja heidän laitteiden sijoitussopimukset kiinteistöyhtiön kanssa 
  • Sisäantenniverkon toteutussuunnittelun
  • Sisäantenniverkon rakennuttamisen kilpailuttamisen, tai kokonaistoimituksen
  • Sisäantenniverkon toteuttamisen valvonnan ja tarkastuksen – mukaan lukien häiriömittaukset
  • Virve-toistimen asennuksen, taajuusluvat ja hyväksynnät
  • Operaattoreiden laitetoimitusten seurannan

Orbion suunnittelee ja rakennuttaa sisäantenniverkon kokonaispalveluna

Liila asentaja

Hyvä sisäkuuluvuus lisää asumistyytyväisyyttä, mahdollistaa tilojen monipuolisen käytön sekä takaa pelastus- ja viranomaistoiminnalle turvallisen toimintaympäristön.

Rakennuksen sisäantenniverkko ja siihen kytketyt teleoperaattoreiden radiolaitteet (tukiasemat tai toistimet) ratkaisevat kuuluvuus- ja kapasiteettiongelmat.

Sisäantenniverkkoja kutsutaan usein myös monioperaattoriverkoiksi, radioverkoiksi, antenniverkoiksi tai -järjestelmiksi, Virve-verkoiksi, tai GSM-verkoiksi.

Sisäantenniverkko tehdään yksinomaan mobiiliverkkoja kuuluvuutta varten ja koostuu antenneista, koaksiaalikaapeleista ja muista komponenteista.

Sisäantenniverkolla kaikkien teleoperaattoreiden (Telia, Elisa, DNA, VIRVE) kaikkien verkkotyyppien GSM, UMTS, LTE ja VIRVE kuuluvuus ja kapasiteetti saadaan halutulle tasolle koko rakennuksessa. Sisäantenniverkko mahdollistaa kaikkien teleoperaattoreiden yhteiskäytön.

Sisäantenniverkko toteutetaan kiinteistön rakentamisen tai peruskorjauksen yhteydessä. Oikea-aikainen toteutus alentaa kustannuksia ja vähentää käyttäjille koituvia haittoja.

Asiakkaitamme

Asiakkaitamme ovat mm. rakennusliikkeet, asunto- ja kiinteistöyhtiöt, sijoittajat, teleoperaattorit, laite- ja järjestelmätoimittajat, sähköyhtiöt,  viranomaiset ja muut julkishallinon toimijat ja yhteisöt.

Referenssejä

Espoon uusi sairaala

Toteutimme Espoon uuteen sairaalarakennukseen kaksi erillistä sisäradioverkkoa. Operaattoreille yhteinen sisäantenniverkko sekä erillinen Virve-verkko viranomaiskäyttöön.

Valion tehdas

Valion uudelle tehtaalle toteutimme operaattoreiden (VIRVE, DNA, Elisa, Telia) monioperaattoriverkon suunnittelun, toteutusurakan kilpailutuksen ja urakkasopimuksen teon ja valvonnan. Lisäksi neuvottelimme operaattoreiden (Elisa ja Telia) ja kiinteistön omistajan (yhtiö) välisen sopimuksen.

Länsimetro

Matinkylän metroasema

Länsimetro ja kauppakeskus Iso-omena sekä joukkoliikenneterminaali ja liityntäpysäköintialue. Toteutimme operaattoreiden yhteiskäyttöön tulevan sisäantenniverkon  kokonaispalveluna.

Asuinkerrostaloja

Tapiola

Olemme toteuttaneet sisäradioverkot useisiin asuinkerrostaloihin. Uusimpina referensseinä Tampereen Kannen Topaasi (17 kerrosta) ja Kalasataman tornitalot (31 kerrosta). Työt ovat sisältäneet radioverkon toteutussuunnittelun ja urakoinnin omana työnä tai kilpailutettuna palveluna sisältäen teknisen valvonnan. 

Oppilaitokset

AMK

Helsingin Metropolia AMK:n uuden kampuksen kuuden rakennuksen (6-kerroksisia rakennuksia ja 2 maanalaista kerrosta) osalta toteutimme operaattoreiden yhteiskäyttöön (kaupalliset verkot + VIRVE) sisäantenniverkon suunnittelu, kuten myös Stadin Ammattiopistolle.

Liikennetunnelit

Rantatunneli_1

Olemme suunnitelleet, kilpailuttaneet ja valvoneet operaattoreiden yhteiskäyttöön tulevien sisäantenniverkkojen toteutusta esimerkiksi Tampereen ratatunneliin ja Lahden uuden kehätien (Vt12) Patomäen ja Liipolan tietunneleihin. 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous