Siirtyminen Virve-palvelusta Virve 2-palveluun 31.12.2025 mennessä

Siirtyminen seuraavan vaiheen Virve 2-palveluun on käynnissä. Sen seurauksena kohteissa, joissa edellytetään Virve-viranomaisverkon kuuluvuutta, tulee jatkossa olla myös Virve 2:n kuuluvuus.

Tyypillisesti Virve-kuuluvuutta edellyttäviä kohteita on julkiset rakennukset (esim. liiketilat, koulut, hotellit, sairaalat, palvelu-, monitoimitoimi- tai pysäköintitalot), mutta tapauskohtaisesti myös asuintalot korkean rakentamisen tai asuntokorttelin yhteisten autohallien myötä. Viranomaisverkon kuuluvuus pitää varmistaa pakollisissa paloteknillisissä tiloissa, joita ovat rakennusten pääkäyttötilat, kulkureitit ja porrashuoneet, pelastus- ja sammutustyöhön tarkoitetut hissit, paloilmoitin-, sprinkleri- ja savunpoistokeskukset ja niiden kulkureitit, sekä yli 1500 m² maanalaisissa tiloissa.

Helsingin ja Uudenmaan alueella on määrätty, että Virve – Virve 2 -siirtymäajan takaraja on vuoden 2025 loppu, eli uuden Virve 2-verkon tulee olla toimia Virve-kohteissa vuoden 2025 loppuun mennessä.  Käytännössä tämä tarkoittaa, että kiinteistön omistajan tulee selvittää Virve 2-palveluverkon kuuluvuus kohteessa Virve 2-kuuluvuusmittauksella ja arvioida tulokset palotarkastajan kanssa. Samassa yhteydessä tulee myös tehdä Virve/Virve 2-tarvekartoitus, jossa 1) tarkennetaan tarvittavan viranomaisverkon kuuluvuusalueen laajuus kohteessa sekä 2) arvioidaan kuuluvuusmittauksen perusteella todennettu viranomaisverkkojen kuuluvuus vaaditulla alueella. Mikäli kuuluvuudessa todetaan puutteita on mahdollista, että Virve 2-kuuluvuutta joudutaan kohteessa parantamaan. Orbion Consulting tekee Virve/Virve 2-kuuluvuusmittauksia, ja tarvekartoituksia. Palveluumme kuuluu myös viranomaisverkkojen sisäkuuluvuuden parantamisen suunnittelu- ja urakointipalvelut.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous