Kuituverkot

Tarjoamme laajan valikoiman teknisiä konsulttipalveluita nopean tietoliikenneinfrastruktuurin:

 • Hankevalmisteluun (esisuunnittelu, liittyjien kartoitukset, esisuunnittelu, yhteisrakentaminen, liiketoimintasuunnittelu)
 • Verkkosuunnitteluun (reittien ja kaapelointien detaljisuunnittelu, maastosuunnittelu, sijoitusluvat, laitetilat)
 • Hankintaan (mm. urakoinnin, materiaalien, laitetilojen, aktiivilaitteiden ja palveluoperoinnin kilpailutukset ja sopimukset)
 • Rakentamiseen (projektointi, projektinhallinta, valvonta)
 • Käyttöön (sopimushallinta, palvelun kehittäminen ja optimointi)

 

Asiakkaitamme ovat teleoperaattorit, kunnat ja seudullisten valokuituverkkojen toteuttajat.

Hankevalmistelu

Avustamme valokuituhankkeen käynnistämisessä jo hankevalmistelusta alkaen.

Osaamiseemme kuuluvat mm. toteutusvaihtoehtojen analyysit, rahoitushakemusten laadinnassa avustaminen, kysynnän kartoitukset ja edistäminen hankkeen liiketoimintasuunnittelun ohella.

Suunnittelu

Palveluihimme kuuluu verkon detaljisuunnittelu kattaen reitti- ja mastosuunnittelun, kaapelimitoitukset, sijoitusluvat, jne.

Suunnittelumme tulosaineisto soveltuu sellaisenaan valokuituverkon urakoinnin kilpailutusasiakirjoiksi.

Kilpailutukset

Kilpailutamme puolueettomasti valokuituverkon rakentamisen ja operoinnin. 

Kilpailutus voidaan tehdä joko kokonaisuutena tai tarvittaessa rakentamisen urakoinnin, materiaalien, laitetilojen, aktiivilaitteiden ja palveluoperoinnin erilliskilpailutuksina.

Valvonta

Asiantuntijamme toimivat tarvittaessa asiakkaan valokuituverkkohankkeen projektipäällikkönä tai rakentamisen valvojana varmistamassa suunnitelman mukaisen kustannustehokkaan verkon toteutuksen.

Asiakkaitamme

Asiakkaitamme ovat mm. rakennusliikkeet, asunto- ja kiinteistöyhtiöt, sijoittajat, teleoperaattorit, laite- ja järjestelmätoimittajat, sähköyhtiöt,  viranomaiset ja muut julkishallinon toimijat ja yhteisöt.

Referenssejä

Kilpailutus

Toteutimme valokuituverkon kilpailutuksen yli 3 500 liittymän verkkokokonaisuuteen.

Kilpailutuksen sisältö:

 • Hankintastrategia ja hankinnan ositukset
 • Hankintailmoitukset ja niiden julkaisu (julkinen hankinta)
 • Kelpoisuusehdot
 • Tarjouspyyntödokumentaatio
 • Vaatimusmäärittelyt (rakennustapaselostukset, suoritesisältömääritteet, kuitu- ja sähköverkon yhteisrakentaminen)
 • Hinta- ja laatuvertailut
 • Tarjousajan tukipalvelut (kysymykset ja tarkennukset)
 • Tarjousvertailut
 • Hankintapäätösdokumentit
 • Sopimusasiakirjojen valmistelu ja sopimusneuvotteluissa avustaminen

Selvitys

Toteutimme selvitysprojektin kunnan vaihtoehdoista kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuuden edistämisessä alueen yritysten ja asukkaiden tarpeisiin.

Selvityshankkeessa tarkasteltiin:

 • Koko kunnan kattavan valokuituverkkohankkeen mahdollisuuksia (julkiset tuet huomioiden)
 • Rakentamismahdollisuuksia säävarman sähköverkon rakentamisen tai teleoperaattorien kanssa
 • Kunnan mahdollisuuksia edistää nk. kyläverkkohankkeita

Hankkeen puitteessä järjestettiin useita kuntalaisten informointitilaisuuksia.

Suunnittelu

Olemme toteuttaneet Pirkanmaalla yhteensä yli 15 000 (FTTH/ FTTB) valokuituliittymän  suunnitteluprojektin. Hankkeessa suunniteltiin kuntien kaikki asuin- ja liikekiinteistöt kattavat valokuituverkot. 

Hankkeen sisältö:

 • Suunnitteluparametrit: tekniikka, kapasiteettimitoitus, kaapelityypit…
 • Reitti- ja maastosuunnittelu
 • Massa- ja volyymilaskelmat
 • Tuettu/ ei-tuettu rakentaminen
 • Laitetila- ja aktiivilaitesuunnittelu (budjetäärinen)
 • Sijoitusluvat, alustavat sijoituslupa-asiakirjat
 • Hankealuekohtaiset liiketoimintasimulaatiot ja laskelmat

Valvonta

Valvoimme rakennuttajan puolesta valokuituverkon urakointia. 

Työtehtäviin kuuluu mm:

 • Urakoitsijan (asennusten) valvonta
 • Liikennejärjestelyjen valvonta
 • Työ- ja työmaaturvallisuuden ja yleisilmeen valvonta
 • Materiaalin käsittelyn ja varastoinnin valvonta

Toimimme asiakkaan edunvalvojana ja neuvonantajana varmistaen, että verkko rakentui rakennustavan, määräysten ja suositusten mukaisesti.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous