Kunnan laajakaistasaatavuuden edistäminen

Orbion toteutti Lopen kunnalle selvitysprojektin vaihtoehdoista kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuuden edistämisessä kunnan alueen yritysten ja asukkaiden tarpeisiin.

Selvityshankkeessa tarkasteltiin

1) koko kunnan kattavan valokuituverkkohankkeen mahdollisuuksia (julkiset tuet huomioiden)

2) yhteisrakentamismahdollisuuksia säävarman sähköverkon rakentamisen tai teleoperaattorien kanssa

3) kunnan mahdollisuuksia edistää nk. kyläverkkohankkeita.

Hankkeen puitteessä järjestettiin keväällä 2018 useita kuntalaisten informointitilaisuuksia.

Äyrite 16,
01510 Vantaa

finland@orbionconsulting.fi

010 626 1313